Legemiddelvisning

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka - 100 mg / 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Losartan/Hydrochlorothiazide Krka
Virkestoff: Losartankalium / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg / 25 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DA01
Varenummer: 086448

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA Sverige AB
MT-nummer: 07-5209
MT-dato: 09.07.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 239.12
Maksimal utsalgspris for apotek: 341.10
Trinnpris: 147.80
Refusjonspris: 147.80

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Økt risiko for basalcellekreft og plateepitelkreft ved bruk av hydroklortiazid

Undersøkelser viser økt risiko for ikke-melanom hudkreft ved bruk av hydroklortiazid. Risikoen for hudkreft økte med kumulativ dose.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer

Byttbare legemidler

Cozaar Comp Forte (Farmagon)

Cozaar Comp Forte (Merck Sharp & Dohme B.V.)

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka (KRKA Sverige AB)