Legemiddelvisning

Escitalopram Rivopharm - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Escitalopram Rivopharm
Virkestoff: Escitalopramoksalat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AB10
Varenummer: 409840

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Rivopharm Ltd.
MT-nummer: 08-5717
MT-dato: 18.02.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 70.64
Maksimal utsalgspris for apotek: 126.30
Trinnpris: 75.90
Refusjonspris: 75.90