Legemiddelvisning

TechneScan DMSA - 1.2 mg

Preparasjonssett til radioaktive legemidler

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: TechneScan DMSA
Virkestoff: Dimerkaptosuccininsyre ad Tc-99m succimer
Legemiddelform: Preparasjonssett til radioaktive legemidler
Styrke: 1.2 mg
Pakning: Hetteglass 5x1.2 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: V09EA01
Varenummer: -

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.1999
MT-status: Markedsført
Innehaver: Curium Netherlands B.V.
MT-nummer: 0000-08286
MT-dato: 18.11.1997

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1977.22
Maksimal utsalgspris for apotek: 2557.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -