Legemiddelvisning

Zomig - 2.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Zomig
Virkestoff: Zolmitriptan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning 6 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC03
Varenummer: 010277

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.11.2002
MT-status: Markedsført
Eksportland: Frankrike
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 2002-00640
MT-dato: 02.05.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 147.56
Maksimal utsalgspris for apotek: 224.40
Trinnpris: 125.80
Refusjonspris: 125.80