Legemiddelvisning

Klexane - 8000 IU

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Klexane
Virkestoff: Enoksaparinnatrium
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 8000 IU
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 10x0.8 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B01AB05
Varenummer: 374595

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-aventis Norge AS (1)
MT-nummer: 17-11773
MT-dato: 05.02.1990

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 431.86
Maksimal utsalgspris for apotek: 586.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 586.90