Legemiddelvisning

Tambocor - 100 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Tambocor
Virkestoff: Flekainidacetat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C01BC04
Varenummer: 068445

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Meda - Asker
MT-nummer: 0000-07127
MT-dato: 01.09.1986

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 224.87
Maksimal utsalgspris for apotek: 323.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 323.00