Legemiddelvisning

Telmisartan Actavis - 80 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Telmisartan Actavis
Virkestoff: Telmisartan
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 80 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09CA07
Varenummer: 142347

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: EU/1/10/639/027
MT-dato: 30.09.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 544.89
Maksimal utsalgspris for apotek: 731.00
Trinnpris: 342.50
Refusjonspris: 342.50