Legemiddelvisning

Zopitin - 7.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zopitin
Virkestoff: Zopiklon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 7.5 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: B
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05CF01
Varenummer: 186040

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Vitabalans Oy
MT-nummer: 05-3774
MT-dato: 29.08.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 137.28
Maksimal utsalgspris for apotek: 235.00
Trinnpris: 121.20
Refusjonspris: 121.20