Legemiddelvisning

Zubsolv - 1.4 mg / 0.36 mg

Sublingvaltablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Zubsolv
Virkestoff: Buprenorfinhydroklorid / Naloksonhydrokloriddihydrat
Legemiddelform: Sublingvaltablett
Styrke: 1.4 mg / 0.36 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N07BC51
Varenummer: 599107

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare S.L.U.
MT-nummer: EU/1/17/1233/010
MT-dato: 10.11.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 325.80
Maksimal utsalgspris for apotek: 475.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -