Legemiddelvisning

Revlimid - 15 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Revlimid
Virkestoff: Lenalidomid
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 15 mg
Pakning: Blisterpakning 21 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L04AX04
Varenummer: 096506
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/07/391/003
MT-dato: 14.06.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 46139.07
Maksimal utsalgspris for apotek: 58863.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 4 ukers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. Til andre pasienter kan det utleveres legemiddel for inntil 12 ukers behandling per resept. For kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.

Byttbare legemidler

Lenalidomid Zentiva (Zentiva k.s.)

Lenalidomide Grindeks (Grindeks AS)

Lenalidomide Mylan (Mylan Ireland Limited)

Lenalidomide Sandoz (Sandoz - København)