Legemiddelvisning

Posaconazole Accord - 100 mg

Enterotablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Posaconazole Accord
Virkestoff: Posakonazol
Legemiddelform: Enterotablett
Styrke: 100 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 96x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J02AC04
Varenummer: 118490

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare S.L.U.
MT-nummer: EU/1/19/1379/004
MT-dato: 25.07.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 28652.86
Maksimal utsalgspris for apotek: 36568.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 36568.60