Legemiddelvisning

Bonviva - 3 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Bonviva
Virkestoff: Ibandronatnatriummonohydrat
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 3 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 3 ml
Kanyle 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M05BA06
Varenummer: 053846

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Atnahs Pharma Netherlands B.V.
MT-nummer: EU/1/03/265/005
MT-dato: 29.03.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 760.05
Maksimal utsalgspris for apotek: 1005.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1005.30