Legemiddelvisning

Baraclude - 1 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Baraclude
Virkestoff: Entekavirmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 1 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 30x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AF10
Varenummer: 187608

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2020
MT-status: Markedsført
Eksportland: EU
Innehaver: Abacus Medicine A/S
MT-nummer: 20-13504
MT-dato: 10.09.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3691.35
Maksimal utsalgspris for apotek: 4742.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -