Legemiddelvisning

Pemetrexed Fresenius Kabi - 100 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Pemetrexed Fresenius Kabi
Virkestoff: Pemetrekseddinatrium
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 mg
Pakning: Hetteglass 100 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01BA04
Varenummer: 424122

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Fresenius Kabi Deutschland GmbH
MT-nummer: EU/1/16/1115/001
MT-dato: 22.07.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2088.46
Maksimal utsalgspris for apotek: 2699.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -