Legemiddelvisning

Amlodipine Vitabalans - 10 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Amlodipine Vitabalans
Virkestoff: Amlodipinbesilat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C08CA01
Varenummer: 131620

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Vitabalans Oy
MT-nummer: 09-7256
MT-dato: 06.07.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 138.52
Maksimal utsalgspris for apotek: 212.90
Trinnpris: 136.10
Refusjonspris: 136.10