Legemiddelvisning

Lonquex - 6 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Lonquex
Virkestoff: Lipegfilgrastim
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 6 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte med nålebeskytter 0.6 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L03AA14
Varenummer: 103379

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Teva B.V.
MT-nummer: EU/1/13/856/001
MT-dato: 25.07.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 6947.56
Maksimal utsalgspris for apotek: 8937.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -