Legemiddelvisning

Zerbaxa - 1 g / 0.5 g

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Zerbaxa
Virkestoff: Ceftolozansulfat / Tazobaktamnatrium
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1 g / 0.5 g
Pakning: Hetteglass 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J01DI54
Varenummer: 392550

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
MT-nummer: EU/1/15/1032/001
MT-dato: 18.09.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8269.77
Maksimal utsalgspris for apotek: 10631.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 10631.90

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Tilbakekalling av Zerbaxa grunnet bakterieforurensning

Syv batcher av Zerbaxa har ikke bestått sterilitetstester hos produsenten, og produsenten tilbakekaller derfor all Zerbaxa innenfor utløpsdato. Avbryt umiddelbart bruken av Zerbaxa hos pasienter og vurder alternativ behandling

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres til bruk på menneske.