Legemiddelvisning

Pneumovax

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Pneumovax
Virkestoff: Pneumokokk-polysakkarid serotype 1 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 2 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 3 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 4 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 5 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 6B / Pneumokokk-polysakkarid serotype 7F / Pneumokokk-polysakkarid serotype 8 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 9N / Pneumokokk-polysakkarid serotype 9V / Pneumokokk-polysakkarid serotype 10A / Pneumokokk-polysakkarid serotype 11A / Pneumokokk-polysakkarid serotype 12F / Pneumokokk-polysakkarid serotype 14 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 15B / Pneumokokk-polysakkarid serotype 17F / Pneumokokk-polysakkarid serotype 18C / Pneumokokk-polysakkarid serotype 19F / Pneumokokk-polysakkarid serotype 19A / Pneumokokk-polysakkarid serotype 20 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 22F / Pneumokokk-polysakkarid serotype 23F / Pneumokokk-polysakkarid serotype 33F
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte av glass 1x0.5 ml
Kanyle 2 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J07AL01
Varenummer: 373611

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
MT-nummer: 14-10072
MT-dato: 23.06.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 240.54
Maksimal utsalgspris for apotek: 344.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -