Legemiddelvisning

Kyprolis - 30 mg

Pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Kyprolis
Virkestoff: Karfilzomib
Legemiddelform: Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 30 mg
Pakning: Hetteglass 1x30 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XX45
Varenummer: 073259

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Amgen Europe B.V.
MT-nummer: EU/1/15/1060/003
MT-dato: 19.11.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5779.29
Maksimal utsalgspris for apotek: 7441.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -