Legemiddelvisning

Daurismo - 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Daurismo
Virkestoff: Glasdegibmaleat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 25 mg
Pakning: Blisterpakning 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XX63
Varenummer: 512958
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/20/1451/002
MT-dato: 26.06.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 130274.88
Maksimal utsalgspris for apotek: 166136.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -