Legemiddelvisning

Persantin Retard - 200 mg

Kapsel med modifisert frisetting, hard

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Persantin Retard
Virkestoff: Dipyridamol
Legemiddelform: Kapsel med modifisert frisetting, hard
Styrke: 200 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: 1996-02714
MT-dato: 21.01.1999
MT avregistrert dato: 15.09.2019