Legemiddelvisning

Byetta - 5 mikrog

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Byetta
Virkestoff: Eksenatid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 5 mikrog
Pakning: Ferdigfylt penn 60 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10BJ01
Varenummer: 085171

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: AstraZeneca AB (2)
MT-nummer: EU/1/06/362/001
MT-dato: 20.11.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 700.19
Maksimal utsalgspris for apotek: 933.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 933.40