Legemiddelvisning

Argatra - 100 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Argatra
Virkestoff: Argatrobanmonohydrat
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 2.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: B01AE03
Varenummer: 031902

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2018
MT-status: Markedsført
Eksportland: Tyskland
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 17-11879
MT-dato: 19.12.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3200.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 4116.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -