Legemiddelvisning

Argatra - 100 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Argatra
Virkestoff: Argatrobanmonohydrat
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 mg/ ml

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.11.2018
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Tyskland
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 17-11879
MT-dato: 19.12.2017
MT avregistrert dato: 22.11.2019