Legemiddelvisning

Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis - 150 mg / 12.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis
Virkestoff: Irbesartan / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 150 mg / 12.5 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DA04
Varenummer: 508047

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.03.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 09-6879
MT-dato: 18.01.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 117.40
Maksimal utsalgspris for apotek: 185.90
Trinnpris: 91.80
Refusjonspris: 91.80