Legemiddelvisning

Adynovi - 2000 IE/5 ml

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Adynovi
Virkestoff: Rurioktokog alfa pegol
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2000 IE/5 ml
Pakning: Tokammerhetteglass 5 ml
Adapter 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B02BD02
Varenummer: 113890
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Baxalta Innovations GmbH
MT-nummer: EU/1/17/1247/014
MT-dato: 08.01.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 14960.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 19203.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -