Legemiddelvisning

Catapresan - 25 mikrog

Tablett, drasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Catapresan
Virkestoff: Klonidinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, drasjert
Styrke: 25 mikrog

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: 0000-05818
MT-dato: 16.03.1973
MT avregistrert dato: 01.11.2019