Legemiddelvisning

Jardiance - 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Jardiance
Virkestoff: Empagliflozin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 25 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 90x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BK03
Varenummer: 585516

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: EU/1/14/930/008
MT-dato: 22.05.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1169.22
Maksimal utsalgspris for apotek: 1527.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1527.00