Legemiddelvisning

Jardiance - 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Jardiance
Virkestoff: Empagliflozin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 25 mg
Pakning: Blisterpakning 90 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BK03
Varenummer: 585516

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: EU/1/14/930/008
MT-dato: 22.05.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 993.03
Maksimal utsalgspris for apotek: 1302.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1302.40

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Risiko for nekrotiserende fascitt i perineum/Fourniers gangren ved bruk av SGLT2-hemmere

Det er meldt tilfeller av nekrotiserende fascitt/Fourniers gangren hos pasienter som bruker SGLT2-hemmere. Ved mistanke om Fourniers gangren skal SGLT2-hemmeren seponeres og behandling (inkludert antibiotika og kirurgisk behandling) iverksettes umiddelbart.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer

Byttbare legemidler

Jardiance (Boehringer Ingelheim International GmbH)