Legemiddelvisning

Simvastatin Hexal - 80 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Simvastatin Hexal
Virkestoff: Simvastatin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 80 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA01
Varenummer: 553918

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Hexal A/S
MT-nummer: 03-1791
MT-dato: 29.06.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 798.62
Maksimal utsalgspris for apotek: 1054.50
Trinnpris: 103.70
Refusjonspris: 103.70