Legemiddelvisning

Porcilis Glässer vet -

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Porcilis Glässer vet
Virkestoff: Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800, inaktivert
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Hetteglass av plast 50 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI09AB07
Varenummer: 015275

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Intervet International B.V.
MT-nummer: 03-2118
MT-dato: 12.03.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -