Legemiddelvisning

Irbesartan Actavis - 300 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Irbesartan Actavis
Virkestoff: Irbesartan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 300 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09CA04
Varenummer: 170973

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.12.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 07-5464
MT-dato: 23.11.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 109.05
Maksimal utsalgspris for apotek: 175.30
Trinnpris: 110.10
Refusjonspris: 110.10