Legemiddelvisning

Questran - 4 g

Pulver til mikstur, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Questran
Virkestoff: Kolestyramin
Legemiddelform: Pulver til mikstur, suspensjon
Styrke: 4 g
Pakning: Dosepose 50x4 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C10AC01
Varenummer: 160531

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Cheplapharm Arzneimittel GmbH
MT-nummer: 0000-05986
MT-dato: 16.01.1975

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 153.92
Maksimal utsalgspris for apotek: 232.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 232.50

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Questran og Questran Loc

•Pasienter som bruker Questran og Questran Loc bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. •Vær oppmerksom på om pasienten bruker Questran (med sukker) eller Questran Loc (uten sukker). •Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. •Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Mangel på Questran og Questran Loc

Les mer