Legemiddelvisning

Questran - 4 g

Pulver til mikstur, suspensjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Questran
Virkestoff: Kolestyramin
Legemiddelform: Pulver til mikstur, suspensjon
Styrke: 4 g
Pakning: Dosepose 50x4 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C10AC01
Varenummer: 160531

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Cheplapharm Arzneimittel GmbH
MT-nummer: 0000-05986
MT-dato: 16.01.1975

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 153.92
Maksimal utsalgspris for apotek: 232.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 232.50

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Questran og Questran Loc

Det er mangel på Questran 4 g pulver til mikstur og Questran Loc 4 g pulver til mikstur. Pasienter som bruker Questran og Questran Loc bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med kolestyramin, som er virkestoffet i Questran og Questran Loc. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Questran og Questran Loc

Les mer