Legemiddelvisning

Questran - 4 g

Pulver til mikstur, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Questran
Virkestoff: Kolestyramin
Legemiddelform: Pulver til mikstur, suspensjon
Styrke: 4 g
Pakning: Dosepose 50x4 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C10AC01
Varenummer: 160531

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Cheplapharm Arzneimittel GmbH
MT-nummer: 0000-05986
MT-dato: 16.01.1975

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 153.92
Maksimal utsalgspris for apotek: 232.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 232.50

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Questran

Det er for tiden mangel på Questran. Informer pasienter om at de kan få portugisiske pakninger på apoteket.

Les mer om mangel på Questran

Les mer