Legemiddelvisning

Questran - 4 g

Pulver til mikstur, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Questran
Virkestoff: Kolestyramin
Legemiddelform: Pulver til mikstur, suspensjon
Styrke: 4 g
Pakning: Dosepose 50x4 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C10AC01
Varenummer: 160531

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Cheplapharm Arzneimittel GmbH
MT-nummer: 0000-05986
MT-dato: 16.01.1975

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 153.92
Maksimal utsalgspris for apotek: 232.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 232.50