Legemiddelvisning

Stilnox - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Stilnox
Virkestoff: Zolpidemtartrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: B
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05CF02
Varenummer: 086143

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.03.2007
MT-status: Midlertidig utgått
Eksportland: Frankrike
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 06-4194
MT-dato: 24.10.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 65.93
Maksimal utsalgspris for apotek: 144.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 144.10