Legemiddelvisning

Norvasc - 10 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Norvasc
Virkestoff: Amlodipinbesilat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C08CA01
Varenummer: 546691

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2012
MT-status: Markedsført
Eksportland: Polen
Innehaver: 2care4
MT-nummer: 11-8769
MT-dato: 21.05.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 130.15
Maksimal utsalgspris for apotek: 202.20
Trinnpris: 129.10
Refusjonspris: 129.10