Legemiddelvisning

Synjardy - 5 mg / 1000 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Synjardy
Virkestoff: Empagliflozin / Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg / 1000 mg
Pakning: 2 multippel
Blisterpakning, endose 90x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BD20
Varenummer: 437763

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: EU/1/15/1003/017
MT-dato: 27.05.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1176.10
Maksimal utsalgspris for apotek: 1535.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1535.80