Legemiddelvisning

CoAprovel - 150 mg / 12.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: CoAprovel
Virkestoff: Irbesartan / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 150 mg / 12.5 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DA04
Varenummer: 019754

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi Winthrop Industrie
MT-nummer: EU/1/98/086/015
MT-dato: 02.03.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 397.05
Maksimal utsalgspris for apotek: 542.50
Trinnpris: 230.70
Refusjonspris: 230.70