Legemiddelvisning

Norvasc - 10 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Norvasc
Virkestoff: Amlodipinbesilat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 10 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.09.2012
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Polen
Innehaver: 2care4
MT-nummer: 11-8769
MT-dato: 21.05.2012
MT avregistrert dato: 31.12.2023