Legemiddelvisning

Droncit vet - 50 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Droncit vet
Virkestoff: Prazikvantel
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 2 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QP52AA01
Varenummer: 425256

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: VETOQUINOL SA
MT-nummer: 0000-06378
MT-dato: 24.10.1978

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -