Legemiddelvisning

Rxulti - 2 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Rxulti
Virkestoff: Brekspiprazol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N05AX16
Varenummer: 433033

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
MT-nummer: EU/1/18/1294/005
MT-dato: 26.07.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 696.95
Maksimal utsalgspris for apotek: 924.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 924.90