Legemiddelvisning

Namuscla - 167 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Namuscla
Virkestoff: Meksiletinhydroklorid
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 167 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C01BB02
Varenummer: 193543

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Lupin (Europe) Limited
MT-nummer: EU/1/18/1325/003
MT-dato: 18.12.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 55260.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 70492.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -