Legemiddelvisning

Ciprofloxacin Actavis - 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ciprofloxacin Actavis
Virkestoff: Ciprofloksacinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg
Pakning: Blisterpakning 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01MA02
Varenummer: 011657

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 2001-05769
MT-dato: 24.05.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 57.43
Maksimal utsalgspris for apotek: 109.50
Trinnpris: 88.90
Refusjonspris: 88.90

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Kinoloner skal kun brukes ved alvorlige infeksjoner

Kinoloner til inhalasjon og systemisk bruk gir økt risiko for alvorlige og langvarige bivirkninger og skal kun forskrives etter grundig gjennomgang av nytte-/risikoforholdet for pasienten. Behandlingen må stoppes ved første tegn på tendinitt og seneruptur, muskelsmerter, muskelsvakhet, hevelse eller smerter i ledd, perifer nevropati og virkninger på sentralnervesystemet.

Les mer her

Les mer

Byttbare legemidler

Ciprofloxacin Actavis (Actavis Group PTC ehf)

Ciprofloxacin Amneal (Amneal Pharma Europe Limited)