Legemiddelvisning

Ciprofloxacin Actavis - 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ciprofloxacin Actavis
Virkestoff: Ciprofloksacinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg
Pakning: Blisterpakning 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01MA02
Varenummer: 011657

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 2001-05769
MT-dato: 24.05.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 57.43
Maksimal utsalgspris for apotek: 109.70
Trinnpris: 89.00
Refusjonspris: 89.00

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Behandling med fluorokinoloner kan gi økt risiko for aortaaneurisme og aortadisseksjon

Fluorokinoloner til inhalasjon og systemisk bruk gir økt risiko for aortaaneurisme- og disseksjon. Dette gjelder primært pasienter som er predisponert for aortaaneurisme- og disseksjon.

Les mer her

Les mer

Byttbare legemidler

Ciprofloxacin Actavis (Actavis Group PTC ehf)

Ciprofloxacin Amneal (Amneal Pharma Europe Limited)