Legemiddelvisning

Gardasil

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Gardasil
Virkestoff: Humant papillomavirus, type 6 L1 protein (rekombinant) / Humant papillomavirus, type 11 L1 protein (rekombinant) / Humant papillomavirus, type 16 L1 protein (rekombinant) / Humant papillomavirus, type 18 L1 protein (rekombinant)
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 20 mikrog/ sprøyte / 40 mikrog/ sprøyte / 40 mikrog/ sprøyte / 20 mikrog/ sprøyte
Pakning: Endosesprøyte 1x0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J07BM01
Varenummer: 098722

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.01.2009
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: MSD VACCINS
MT-nummer: EU/1/06/357/007
MT-dato: 20.09.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 911.01
Maksimal utsalgspris for apotek: 1203.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -