Legemiddelvisning

Enanton Depot Dual - 30 mg

Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Enanton Depot Dual
Virkestoff: Leuprorelinacetat
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 30 mg
Pakning: Tokammersprøyte 1x30 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L02AE02
Varenummer: 441057

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation - Espoo
MT-nummer: 06-4184
MT-dato: 08.01.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4926.08
Maksimal utsalgspris for apotek: 6317.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 6317.00