Legemiddelvisning

Enanton Depot Dual - 30 mg

Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Enanton Depot Dual
Virkestoff: Leuprorelinacetat
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 30 mg
Pakning: Tokammersprøyte 1x30 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L02AE02
Varenummer: 441057

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation - Espoo
MT-nummer: 06-4184
MT-dato: 08.01.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4926.08
Maksimal utsalgspris for apotek: 6317.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 6317.00

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Feilhåndtering av depotlegemidler som inneholder Leuprorelin kan føre til manglende effekt

Legemidler som inneholder leuprorelin og frigjøres gradvis skal kun klargjøres og administreres av helsepersonell som er kjent med prosedyrene. Følg nøye instruksjonene for rekonstituering og administrering.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer