Legemiddelvisning

Caverject Dual - 10 mikrog/0.5 ml

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Caverject Dual
Virkestoff: Alprostadil
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10 mikrog/0.5 ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 2x0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: G04BE01
Varenummer: 000784

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 28.11.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer AS
MT-nummer: 2001-00454
MT-dato: 09.07.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 228.50
Maksimal utsalgspris for apotek: 327.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -