Legemiddelvisning

Caverject Dual - 10 mikrog/0.5 ml

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Caverject Dual
Virkestoff: Alprostadil
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10 mikrog/0.5 ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 2x0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: G04BE01
Varenummer: 000784

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 28.11.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer AS
MT-nummer: 2001-00454
MT-dato: 09.07.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 228.50
Maksimal utsalgspris for apotek: 327.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Caverject Dual 10 mg og 20 mg

Det er mangel på Caverject Dual 10 mg og 20 mg, pulver til injeksjon, 2 sett. Pasienter som bruker Caverject bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med alprostadil, som er virkestoffet i Caverject Dual. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak Pasienter som bruker Caverject Dual 20 mg injeksjon bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med alprostadil 20 mg injeksjon på apoteket. Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Mangel på Caverject Dual 10 mg og 20 mg

Les mer