Legemiddelvisning

Mepact - 4 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, dispersjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Mepact
Virkestoff: Mifamurtid
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, dispersjon
Styrke: 4 mg
Pakning: Hetteglass 1x4 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L03AX15
Varenummer: 130982

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Takeda France SAS
MT-nummer: EU/1/08/502/001
MT-dato: 06.03.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 22672.74
Maksimal utsalgspris for apotek: 29085.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -