Legemiddelvisning

Britaject - 5 mg/ ml

Infusjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Britaject
Virkestoff: Apomorfinhydrokloridhemihydrat
Legemiddelform: Infusjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 5 mg/ ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 5x10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N04BC07
Varenummer: 160657

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Stada Arzneimittel AG
MT-nummer: 10-8045
MT-dato: 29.11.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 753.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 996.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -