Legemiddelvisning

Tiamin Life Medical - 25 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Tiamin Life Medical
Virkestoff: Tiaminhydroklorid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 25 mg/ ml

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.01.2017
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Italia
Innehaver: Life Medical ApS (1)
MT-nummer: 16-11265
MT-dato: 16.09.2016
MT avregistrert dato: 20.03.2020