Legemiddelvisning

Eryseng Parvo -

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Eryseng Parvo
Virkestoff: Erysipelothrix rhusiopathiae, inaktivert, stamme R32E11 / Svineparvovirus, inaktivert
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Hetteglass 10 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI09AL01
Varenummer: 171403

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Laboratorios Hipra.S.A.
MT-nummer: EU/2/14/167/001
MT-dato: 08.07.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -