Legemiddelvisning

Dasatinib Teva - 70 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Dasatinib Teva
Virkestoff: Dasatinibmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 70 mg
Pakning: Boks 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01EA02
Varenummer: 476892

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Teva B.V.
MT-nummer: 17-11943
MT-dato: 29.01.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 34872.46
Maksimal utsalgspris for apotek: 44498.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -