Legemiddelvisning

Carepen vet - 600 mg

Intramammarie, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Carepen vet
Virkestoff: Benzylpenicillinprokainmonohydrat
Legemiddelform: Intramammarie, suspensjon
Styrke: 600 mg
Pakning: Intramammærsprøyte 100x1 sprøyte
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QJ51CE09
Varenummer: 019403

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: Vetcare Limited
MT-nummer: 03-2328
MT-dato: 28.05.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -