Legemiddelvisning

Samsca - 7.5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Samsca
Virkestoff: Tolvaptan
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 7.5 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 10x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C03XA01
Varenummer: 553802

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
MT-nummer: EU/1/09/539/007
MT-dato: 30.08.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5513.13
Maksimal utsalgspris for apotek: 7065.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -